LISETTE LEENDERS

theateractiviteiten

regie

Naar een sprankelende voorstelling
Vanuit niets of geschreven tekst komen tot een sprankelende voorstelling.
Van klucht tot drama, van eenakter tot avondvullend.
In goede samenwerking en met onderling plezier het spel tot ontwikkeling brengen.

Acteurs
Acteurs groeien in speltechniek op eigen niveau, telkens een stapje verder.
Toneelspelen behoort tot een hoge tak van teamsport. Wat je krijgt kun je geven.
Acteren is het spelen in het hier en nu, in het hoofd van het personage en de acteur.

Eigenheid van de voorstelling
Een tekst is nog maar een tekst, de analyse en het proces van de vormgeving zorgen voor de voorstelling met een handtekening.

REGISSEREN IS EEN PRACHTIG, INSPIREREND VAK. 

een impressie…
Meerdere toneelgroepen heb ik mogen regisseren. In Brabant en Limburg. Mijn voorkeur ligt in Limburg omdat ik daar regelmatig enthousiaste groepen tegen kom. Dat heeft ook te maken met het feit dat er in Limburg een goede toneelfederatie is: Toneelhuis LFA. In (zuid-oost) Brabant is dat een gemis. LFA is een stimulans voor het amateurtoneel. Om een korte impressie te geven van mijn regie-activiteiten, geef ik hieronder een paar voorbeelden:

 

“Het sprookje voorbij” …….. blijspel,  door toneelvereniging Poespas


De voorstelling gaat over toneelvereniging “Het Paarse Viooltje”. Aan het repeteren voor een toneelstuk tijdens het dorpsfeest. Maar er is geen geld en de mannen hebben op het laatste moment af laten weten. Anna schrijft zelf een stuk en er worden enkele mannen geronseld. De repetities beginnen…maar het gaat er niet vlekkeloos aan toe. Het wordt een puinhoop, zo erg dat zelfs het bijgeloof “slechte generale, goede uitvoering” geen hoop meer biedt.
Hoe liep dit “sprookje voorbij”ook alweer af?

De knecht van twee meesters…..middeleeuws Commedia del Arte door Carlo Goldoni